Estadístiques 2014

| 2013 | 2014 |

Les dades estadístiques son dades fredes i no tenen gaire sentit si no s'analitzen correctament. S'ha de saber que signifiquen les dades, i quines son les variacions importants que s'han fet en el contingut de la pàgina.

Accions a tenir en compte per a l'any 2014:

  • A gener de 2014 la web te un pes de 15 Mb, sense contar els projectes en hospedatge. La Web de turisme representa més d'un 90% d'aquest pes.
  • Al febrer la web de turisme pesa 18 Mb, es posa una nova visita guiada pel barri gòtic de Barcelona amb accés a través del Codi QR imprès en un tríptic.
  • A primers de març es publica la primera pagina en Php: un formulari que enregistra les dades en un fitxer.
  • Durant el maig es modifica l'etiqueta d'idioma de les pàgines en francès perque els cercadors les identifiquin més facilment. S'incrementen els accessos des de servidors francesos.
  • El juny es penjen més treballs en format pdf a la web de turisme, inclós el projecte final. La web de turisme ja pesa 39 Mb (gairebé tots en fitxers .pdf).
  • El juliol s'actualitza la pàgina de Fotografia, i aquesta mateixa, s'hi afegeix un petit manual sobre les funcions del Comunity Manager. Es creen els enllaços a les xarxes socials.
  • El Novembre s'amplien les fotos que es veuen a la web de fotografia.

Dades d'accesos:

Accessos a la Web

Totals mensuals

ClientsVisitesAccessosKBytes
Gener4736876.967133.240
Febrer4064554.199112.077
Març4905615.16189.702
Abril5396614.257162.390
Maig6327274.190104.724
Juny5787534.410167.657
Juliol7029255.358597.791
Agost5478565.592391.356
Setembre5388634.207406.306
Octubre6251.0155.404480.196
Novembre6206954.992503.984
Desembre----

Accessos a la Web

Us diari (Novembre)

<< Novembre >>

Els Navegadors

de les visites a la web

NavegadorsAccessos
Chrome5.72418,07%
Firefox2.1866,90%
Internet Explorer6902,18%
Safari6191,95%
Opera6.56020,71%
Android Browser2550,80%
iPhone5231,65%
iPad1230,39%
Bot15.00047,35%
 
Total:31.680

Aquestes dades s'extreuen dels 15 clients més utilitzats cada mes (60-80% de les visites mensuals).


El Sistema Operatiu

de les visites a la web

Sistema OperatiuAccessos
Windows 800,00%
Windows 710.42832,92%
Windows Vista00,00%
Windows XP3.73611,79%
Mac OS2020,64%
Linux4991,58%
Android1.1693,69%
iPad/iPhone OS6462,04%
Altres15.00047,35%
 
Total:31.380

Aquestes dades s'extreuen dels 15 clients més utilitzats cada mes (60-80% de les visites mensuals).


Dades recollides a 30/11/2014