imatge de Gerardo Obieta

Què és la presència a Internet 2.0?

En el sentit literal la presència a Internet és tenir presencia a la xarxa d'ordinadors global, el World Wide Web. Aquesta presència es té des del moment que es disposa de correu electrònic i sobretot quan es té una pàgina web. L'afegit 2.0, és com s'anomena a les xarxes socials, com son Facebook, Twitter, etc...

Així, presència a Internet 2.0, significa bàsicament ser present a les Xarxes Socials.

La Web

La pàgina web d'una entitat, ja sigui una associació o una empresa, és molt més que una targeta de presentació, permet oferir una imatge de l'empresa molt més àmplia, amb continguts multimèdia per exemple. Els usuaris accedeixen principalment a les pàgines web a través dels cercadors.

Actua com a mitjà de comunicació entre l'entitat i els seus clients, o els seus clients potencials. És en aquesta comunicació on prenen importància les xarxes socials.

Les Xarxes Socials

Ara ja no n'hi ha prou amb tenir una pàgina web, cal estar present a les xarxes socials. S'hi accedeix des de qualsevol ordinador amb consexió a internet, però un dels elements que les fa tan importants es que s'hi accedeix amb molta facilitat des dels telèfons intel·ligents (smartphones).

Es pot descarregar un petit dossier amb informació ampliada sobre aquest tema: aquí.