Missió, visió i Valors

Missió

Participar en la creació d'una imatge a la xarxa del client i el seu producte, acompanyar el client en la seva activitat a les xarxes socials, pel que cal definir clarament els objectius del client i la consecució del mateixos.

Vissió

De les mateixa manera que a la vida real a les xarxes socials s'hi produeixen moltes situacions algunes més favorables que altres, treballem perque els nostres clients les sapiguen dirigir i aquestes es converteixin en un aliat i no un enemic. Busquem convertir-nos en un col•laborador del nostre client, aportant més que el que aporta habitualment un proveïdor.

Valors

La única via que coneixem d'èxit de la presència a les xarxes socials es fa amb continguts adequats, veraços i transcendents.