Logo Connecta-t

Primeres passes: els objectes del navegador

Objectes: window (document), navigator